Menu Banana - B1A4's Vietnamese Subteam

[Vietsub] B1A4's One Fine Day [Một Ngày Đẹp Trời] (4 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 18/03/2018 18:05

Bản vietsub được thực hiện bởi Banana Subbing Team!
Vui lòng không sao chép và sử dụng với mục đích thương mại. Nếu các bạn muốn re-up lên các Forum, Blog, etc. Vui lòng ghi rõ nguồn Banana Subbing Team.
Thanks for watching!

[Vietsub] B1A4's One Fine Day [Một Ngày Đẹp Trời] - Episode 6 [FULL]

Bản vietsub được thực hiện bởi Banana Subbing Team! Vui lòng không sao chép và sử dụng với mục đích thương...

[Vietsub] B1A4's One Fine Day [Một Ngày Đẹp Trời] - Episode 5 [FULL]

♕ BẢN VIETSUB ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BANANA SUBBING TEAM! ♕ NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG VỚI...

[Vietsub] B1A4's One Fine Day [Một Ngày Đẹp Trời] - Episode 8 [FULL] [END]

♕ BẢN VIETSUB ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BANANA SUBBING TEAM! ♕ NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG VỚI...

[Vietsub] B1A4's One Fine Day [Một Ngày Đẹp Trời] - Episode 7 [FULL]

♕ BẢN VIETSUB ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BANANA SUBBING TEAM! ♕ NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG VỚI...