Menu Banana - B1A4's Vietnamese Subteam

Đang tải player

[Vietsub] B1A4's One Fine Day [Một Ngày Đẹp Trời] - Episode 5 [FULL]

03/02/2018 - 03:00 · 136

Giải trí

♕ BẢN VIETSUB ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BANANA SUBBING TEAM!
♕ NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.
♕ DO NOT TAKE OUT OR RE-UP OUR VIDEO WITHOUT PERMISSION!

gongchan B1A4 cnu jinyoung sandeul baro

Playlist liên quan

[Vietsub] B1A4's One Fine Day [Một Ngày Đẹp Trời]

Autoplay